دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیمانشکنی زناشویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم اطمینان محیطی

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق تعاریف، مفاهیم و مدلها و شیوه های فرزند پروری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانگی علیه زنان

زیباترین لوح تقدر مسابقات والیبال

زیباترین لوح تقدیر | لوح سپاس | مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی

زیباترین لوح تقدیر قهرمانی فوتبال

پاورپوینت نقش خانواده در ازدواج

پاورپوینت آشنایی با Cloud Computing رایانش ابری

پاورپوینت آرایه های ادبی

پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)

پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی

پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM)

دانلود مقاله درباره بودجه و روشهای تنظیم بودجه به صورت word

دانلود پرسشنامه سبک فرزند پروری

پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدلهای آن

پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری

پاورپوینت بررسی توسعه گردشگری با مدل SWOT مطالعه موردی: روستا نسر

پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان

کانورتر ac/dc/ac

مبدل باک

اینورتر با پالس دهی spwm

کانورتر فلای بک

بلوک شبیه سازی شده PWM جهت پالس دهی به اینورتر

آموزش اتوکد سه بعدی (ساخت احجام) در یک جلسه

پاورپوینت نگاهی اجمالی به کشور هند و بررسی عملکرد گروه های خودیار در آن

پاورپوینت آشنایی با پست های گازی

پاورپوینت بررسی کاربرد آجرهای شیشه ای

پاورپوینت درختان سردسیر و موارد استفاده آنها در فضای شهر

دانلود پاورپوینت بازارایابی اینترنتی

پاورپوینت آشنایی با عجایب هفتگانه معماری قدیم جهان

پاورپوینت آشنایی با مفهوم ریتم در طراحی

پاورپوینت جایگاه مقرنس کاری در معماری ایرانی

مجموعه سمبل ها و نمادهای نقشه کشی در اتوکد

دانلود فایل استراتژی

دانلود تحقیق نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان با استفاده از دور سنجی

دانلود پروژه نرم افزار تحویل کتاب در کتابخانه

دانلود فایل شبکه های عصبی

دانلود فایل سیستم عامل لینوکس

پاورپوینت بررسی اهمیت مسکن و اقلیم

پاورپوینت بررسی سیستم های سبز و فناوری های نوین در معماری

پاورپوینت بررسی کاروانسرای قصر بهرام

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدارWORD

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدارWORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدارWORD طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدارWORDفهرست مطالب عنوان شماره صحفه چکیده 1 فصل اول : کلیات تحقیق 2 1-1- بیان مسئله 3 1-2- اهداف تحقیق 4 1-3- فرضیه ها وسوالات پژوهش 5 1-4- اهمیت وضرورت تحقیق 6 1-5- روش تحقیق 6 1-6- ادبیات تحقیق 7 1-7- پیشینه تحقیق ...

طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر WORD

طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر WORD طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر WORDچکیده: هدف این بحث بررسی مفهوم مراکز فرهنگی و اهمیت وجود آن در پرورش فکری و اخلاقی جوانانی است که بخش زیادی از جمعیت جامعه امروزی را به خود اختصاص دادند. ضرورت تحقیق به آن دلیل ...

طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز WORD

طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز WORD طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز WORDمحیطهایساختهشدهبههرمحیطیدراطرافشهرونداناطلاقمی گردد کهتوسطانسانهاساختهمیشود. اینمحیطهاشاملساختمانها،امکاناتوفضاهاییاستکهمردمدراطرافآنهازندگیمیکنند.کودکانبهعنوان بخش مهمی ازاعضایجامعهبامجموعهایازخواسته هاونیازهایخاص،استفادهکنندگانمحیط هایساختگیهستند. در کنارتوجهات دهه های اخیر به کودکان، بی تردید پیمان نامه حقوق کودک مهم ترین سند بین المللی درباره ی حقوق کودکان است. از اصول زیربنایی پیمان نامه ...

طراحی مرکز مطالعات، آموزش و اجرای نمایش های آیینی WORD

طراحی مرکز مطالعات، آموزش و اجرای  نمایش های آیینی WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحي مرکز مطالعات، آموزش و اجراي نمايش هاي آييني WORD طراحي مرکز مطالعات، آموزش و اجراي نمايش هاي آييني WORDنمايش؛ قالبي براي انديشه، روندي براي شناخت و شيوه اي براي برگردانيدن مفاهيم انتزاعي به شرايط ملموس انساني است. شيوه اي که به کمک آن مي توان ...

طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی با تاکید بر معماری بیونیک در شهرستان مشگین شهر WORD

طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی با تاکید بر معماری بیونیک در شهرستان مشگین شهر WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی با تاکید بر معماری بیونیک در شهرستان مشگین شهر WORD طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی با تاکید بر معماری بیونیک در شهرستان مشگین شهر WORDفهرست مطالب عنوان .صفحه فصل اول:كليات1 چكيده2 1-1- اوقات فراغت5 1-2-وقت آزاد5 1-3-تفريح5 1-4-جهانگردي و جهانگرد6 1-5- تاريخچه مسافرت و جهانگردي7 1-6- ...

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل word

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل word
دسته بندي مطلب: معماری طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل word طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل wordفهرست مطالب چکیده1 فصل اولكليات پژوهش ۱-۱- مقدمه:3 ۱-۲- بیان مسئله:3 ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:4 ۱-۴- پیشینه تحقیق: (جدول شماره ۱-۱)4 ۱-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:5 ۱-۶- اهداف تحقیق:5 ۱-۶-۱- اهداف ...

طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداریWORD

طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداریWORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداریWORD طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداریWORDبسمه تعالی فهرست چکیده شناخت 1-1- مسئله 1-1-1- بیان مسئله .................2 1-1-2- سوالات تحقیق ..............3 1-1-3- اهداف و فرضیه های تحقیق ........3 1-1-4- ضرورت طرح .....3 1-1-5- مروری بر تحقیقات انجام شده ..........6 1-1-6- روند تحقیق ........7  1-2- تعاریف، ریشه ها، ...

طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی WORD

طراحی مرکز همایش و تحقیقات  نانو تکنولوژی WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی WORD طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی WORDفهرست مطالب عنوان صفحه چکیده……..1 فصل اول: کلیات تحقیق.......... 2 1-1- مقدمه........... 3 1-2- بیان مسئله........ 4 1-3- ضرورت انجام تحقیق........ 5 1-4- اهداف پژوهش....... 6 1-5- پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)........ 6 1-6- فرضیه........ 6 فصل دوم: مفاهیم نانو ...

طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی WORD

طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی WORD طراحی مرکز گفتگوی ادیان توحیدی WORDدين از وجوه امتیاز بشری است و انسان طی قرون متمادی باور های دینی متعددی را تجربه کرده است که هر یک پیروانی دارد. ارتباطات جهانی نیز چنان گسترده است که تعامل افراد با عقاید متفاوت گریز ...

مجموعه همدیس عقدا طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیاword

مجموعه همدیس عقدا طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیاword
دسته بندي مطلب: معماری مجموعه همدیس عقدا طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیاword مجموعه همدیس عقدا طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیاwordفهرست مطالب: فصل اول کلیات تحقیق. 1 1-1 مقدمه. 1 1-2 تعیین مسأله و بیان اصلی تحقیق. 1 1-3 ...

طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک word

طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک word
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک word طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک wordاگر نگاهی گذرا به معماری در طول تاریخ بشر بیندازیم، ارتباط تنگاتنگ طبیعت جاندار و بی­جان و معماری را خواهیم دید. چرا که معماری با الهام از طبیعت سعی در هر چه بیشتر پایدار نمودن ...

طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی WORD

طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی WORD طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی WORDچکیده بطور قطع مجتمع مسکونی، خاص قرن بیستم نبوده وپیشینه کهن تری را داراست منتهی عملکرد آن با توجه به تغییـــرات زمــانی دچار تغییــر ...

طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی WORD

طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی WORD طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی WORDفهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول :کلیات طرح مقدمه............18 1-1 بیان مسئله .............19 1-2 اهدفهای تحقیق ..........20 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن........20 1-4 تعاریف ومفاهیم...........21 1-4-1 توریسم........21 1-4-2 تارخچه توریسم.........21 1-4-3 توریسم ازدیدگاه ...

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار WORD

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار WORD طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار WORDچکیده محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه ...

طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر تقویت روحیه جمعی ساکنین WORD

طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر تقویت روحیه جمعی ساکنین WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر تقویت روحیه جمعی ساکنین WORD طراحی مجموعه مسکونی با تاکید بر تقویت روحیه جمعی ساکنین WORDچكيده  بیشتر نظرات و پیش بینی ها درباره ی انفجار جمعیت، مربوط به عوامل اقتصادی ، خاصه کمبود مواد غذایی و تمام شدن منابع طبیعی است. اما خطری ...

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی WORD

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی WORD طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی WORDچکیده مساله آن است که ساختار محلات در دوران معاصر ایران، به واسطه تغییر در شکل شهر سازی معاصر از جمله شبکه ها و ...

طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور word

طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور word
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور word طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور wordفهرست اجمالي چکیده........ 1 فصل اول: طرح تحقیق 1.1. مقدمه........... 2 2.1. طرح مسأله........ 3 3.1. ضرورت انجام تحقیق........ 4 4.1. اهداف........ 5 5.1. فرضیه­ها....... 6 6.1. روش تحقیق..... 6 فصل دوم: مبانی نظری 1.2. ...

طراحی محله ی طبیعت دوست در شیرازword

طراحی محله ی طبیعت دوست در شیرازword
دسته بندي مطلب: معماری طراحی محله ی طبیعت دوست در شیرازword طراحی محله ی طبیعت دوست در شیرازwordفهرست مطالب 1- فصل اول (طرح تحقیق). 1 1-1-.......... بیان مساله. 1 1-2-........ اهداف. 2 1-2-1- اهداف اصلی:. 2 1-2-2- اهداف فرعی:. 2 1-3- ضرورت طرح. 2 1-4- چهارچوب نظری. 2 1-5- فرضیه و سوالات. 3 1-6- روش تحقیق. 3 2- فصل دوم (پیشینه تحقیق). ...

دانلود مقاله مواد و مصالح ساختمانی جدید (پاورپوینت)

دانلود مقاله مواد و مصالح ساختمانی جدید (پاورپوینت)
دسته بندي مطلب: معماری دانلود مقاله مواد و مصالح ساختمانی جديد (پاورپوینت) دانلود مقاله مواد و مصالح ساختمانی جديد (پاورپوینت) عنوان فایل: مواد و مصالح ساختمانی جديد قالب بندی :پاورپوینت فهرست: بتن انتقال دهنده نور بتن جلا يافته ساگا گلس، پوشش رنگي کنترل نور بتن سبک هوادار(Foamed Concrete) شركت پاسارگاد سبک سازه مزاياي استفاده از سيستم هاي ساختماني PSS ارزان سازی سبک سازی مقاوم ...

طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه word

طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه word
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه word طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه wordفهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.... 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه........... 3 1-2- بیان مسئله................. 4 1-3- اهداف تحقیق........ 5 1-4- پیشینه تحقیق....... 5 1-5- روش تحقیق........ 6 1-6- تعریف واژه‌های تحقیق......... 6   فصل دوم:پيشينه تحقيق 2-1- تاریخچه مواد مخدر در ...

مرکز مشاوره و روان درمانی شیراز WORD

مرکز مشاوره و روان درمانی شیراز WORD
دسته بندي مطلب: معماری مرکز مشاوره و روان درمانی شیراز WORD مرکز مشاوره و روان درمانی شیراز WORDبا توجه به پیشرفت علوم در قرون اخیر برای جوامع بشری دستاوردهای بسیاری را به همراه داشته که از جمله این دستاوردها می‏توان به تکامل و پیشرفت راه‏های درمانی برای بیماری‏های جسمی و روانی نام ...

طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل WORD

طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل WORD طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل WORDچکیده انقلاب صنعتی و توسعه‌ی فن آوری حمل و نقل در شهرها باعث شد تا فضای مرکزی شهر اهمیت و کیفیت خود ...

خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت WORD

خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت WORD
دسته بندي مطلب: معماری خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت WORD خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت WORDفهرست مطالب چکیده ........1 فصل اول:کلیات تحقیق ...........2 1-1مقدمه ......2 1-2بیان مسئله ...........3 1-3 اهمیت موضوع .........5 1-4 سوالات تحقیق .........6 1-5 اهداف تحقیق و طراحی ........6 1-6 ابزار و روش تحقیق ............7 فصلدوم: مرور منابع و تحقیقات...............8 2-1 کودک ...........8 2-2 روانشناسی رشد ...

طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه، بررسی موردی: حد فاصل میدان شهرداری تا میدان شاهزاده قاسم WORD

طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه، بررسی موردی: حد فاصل میدان شهرداری تا میدان شاهزاده قاسم WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه، بررسی موردی: حد فاصل میدان شهرداری تا میدان شاهزاده قاسم WORD طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه، بررسی موردی: حد فاصل میدان شهرداری تا میدان شاهزاده قاسم WORDاز قرن نوزدهم به بعد و در پی نظم ناشی از انقلاب صنعتی، ...

سعی در مرور، بازبینی و درنهایت بازشناسی رابطه‌ی معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گر

سعی در مرور، بازبینی و درنهایت بازشناسی رابطه‌ی معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گر
دسته بندي مطلب: معماری سعی در مرور، بازبینی و درنهایت بازشناسی رابطه‌ی معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گر سعی در مرور، بازبینی و درنهایت بازشناسی رابطه‌ی معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گر چکیده1 مقدمه. 2 فصل اول:بیان ...

طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو WORD

طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی  با رویکرد سازه های نو WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو WORD طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو WORD    فهرست مطالب(2) صفحه   صفحه فهرست مطالب (1)                     27 2-4-2- پیام سازه   1 فصل اول:بیان موضوع 28 2-5- انواع سازه   2 1-1-مقدمه 28 2-5-1-سازه مشبک فضایی   3 1-2-طرح مساله 30 2-5-1-1-توسعه اولیه شبکه های فضایی   3 1-2-1-هنر،سرچشمه فرهنگ 34 2-5-1-2-مزایای استفاده ...

شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدیدWORD

شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدیدWORD
دسته بندي مطلب: معماری شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدیدWORD شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدیدWORD 1-1-مقدمه بافت حد فاصل میدان صاحب الامر و رد پای باروی قدیمی شهر تبریز به صورت مکانی بلااستفاده، ...

طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی ایستگاه مترو ارم سبز ) WORD

طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی  (مطالعه موردی ایستگاه مترو ارم سبز ) WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی ایستگاه مترو ارم سبز ) WORD طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی ایستگاه مترو ارم سبز ) WORDچکیده : از آنجایی که ایجاد فضاهای چند منظوره و چند عملکردی در فضاهای ...

شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی باکاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(

شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی باکاربرد روش تحلیل شبکه ای  )نمونه موردی شهرستان کاشان(
دسته بندي مطلب: معماری شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی باکاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان( شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی باکاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(فهرست مطالب عنوان..............صفحه مقدمه.......1 فصل اول :کلیات تحقیق 1-1 بیان مساله ی پژوهش.......2 1-2 ...

طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی WORD

طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی WORD
دسته بندي مطلب: معماری طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی WORD طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی WORDچکیده معماری به عنوان یک حرفه علمی- هنری همواره پوشش دهنده بخشی از نیازهای زیستی انسان بوده است . بعد از مدرنیته ...